С, Ц., Л, Т., & Д, О. (2017). Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 53(206), 79–83. https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.822