Б, М. (2017). Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), 110–125. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.758