Эрдэнэчимэг, О. (2016). МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(2), 5–16. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.705