Ургамал, М., Энхтуяа, О., Хэрлэнчимэг, Н., Энхжаргал, Э., Бөхчулуун, Ц., Бүрэнбаатар, Г., & Жавхлан, С. (2016). ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 86–94. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.695