Нарантуяа, Н., Цогт, З., & Сафронова, И. Н. (2016). ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЯВЦ, ҮР ДҮНГЭЭС. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 47–59. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.689