Хонгорзул, О., Жаргалсайхан, Л., & Түвшинтогтох, И. (2016). ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОМ ХЯЛГАНАТ БҮЛГЭМДЭЛД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 39–46. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.688