Бадамханд, Г., & Самданжамц, Д. (2016). МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АЗАРГАНЫ ТӨМСӨГНИЙ МОРФО-ГИСТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 32–38. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.686