Алтанзул, Х., & Оюунбилэг, Ю. (2016). ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 25–31. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.685