Удвал, Б., Дашзэвэг, Ц., & Батхүү, Н. (2016). ЭГЭЛ НАРСАН ОЙН ҮРИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 5–14. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.683