Пүрэвдорж, Э., & Одонтуяа, Г. (2016). ЦЭЭНИЙН ТӨРЛИЙН УРГАМАЛ ДАХЬ ГОЛ НЭГДЛҮҮД. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 91–101. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.678