Даваабал, Б., Батцэцэг, Б., Золзаяа, Ц., & Тэмүүжин, Ж. (2016). УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 80–90. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.677