Батдулам, Б., Болормаа, О., Хахинов, В. В., & Кавахигаши, М. (2016). БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 65–79. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.676