Думаа, М., Солонго, Т., Болортуяа, М., Чүнсриймятав, Г., Грүнер, М., Рэгдэл, Д., & Кноелкер, Х.-И. (2016). МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 55–64. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.675