Алтангэрэл, А., & Даваасүрэн, С. (2016). ДИНАМИК НӨХЦӨЛД УСАН УУСМАЛААС Cr(VI)-ЫГ БИОСОРБЦЛОХ ПРОЦЕССЫН КИНЕТИКИЙН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 31–41. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.673