(1)
Ч, С.; Г, Э. ХҮЧТЭЙ ХОЛБООСТ МУЖААС СУЛ ХОЛБООСТ МУЖ РУУ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТИЙГ ТЭГ БУС ТЕМПЕРАТУРТ SU(2) ЛАТТИС ГЭЙЖ ОНОЛООР СУДЛАХ НЬ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 37-50.