(1)
Б, С. “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ “ШАРГА АГТ ТАН” ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 65-75.