(1)
Д, Б.; Н, Ж.; Б, Ц. ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 4-13.