(1)
С, Ц.; Л, Т.; Д, О. Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 53, 79-83.