(1)
Д, Н.-Э. Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 53, 43-50.