(1)
Б, М. Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 110-125.