(1)
Э, А.; Б, Б. Аж богдын нурууны физик газарзүйн тодорхойлолт. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 71-81.