(1)
Эрдэнэчимэг, О. МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 5-16.