(1)
Эрдэнэбаатар, П.; Риота, Н.; Кацүжи, Ё. ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS-ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 79-85.