(1)
Хонгорзул, О.; Жаргалсайхан, Л.; Түвшинтогтох, И. ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОМ ХЯЛГАНАТ БҮЛГЭМДЭЛД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 39-46.