(1)
Бадамханд, Г.; Самданжамц, Д. МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АЗАРГАНЫ ТӨМСӨГНИЙ МОРФО-ГИСТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 32-38.