(1)
Алтанзул, Х.; Оюунбилэг, Ю. ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 25-31.