(1)
Думаа, М.; Солонго, Т.; Болортуяа, М.; Чүнсриймятав, Г.; Грүнер, М.; Кноелкер, Х. Я.; Рэгдэл, Д. МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA MAXIM.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 15-24.