(1)
Удвал, Б.; Дашзэвэг, Ц.; Батхүү, Н. ЭГЭЛ НАРСАН ОЙН ҮРИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 5-14.