(1)
Төмөрбат, С.; Батхишиг, Ш. ЦАГИРАГ БА ИНВОЛЮЦТЭЙ ЦАГИРАГУУД РАДИКАЛЫН ХАМААРЛЫН ТУХАЙ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 108-113.