(1)
Пүрэвдорж, Э.; Одонтуяа, Г. ЦЭЭНИЙН ТӨРЛИЙН УРГАМАЛ ДАХЬ ГОЛ НЭГДЛҮҮД. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 91-101.