(1)
Даваабал, Б.; Батцэцэг, Б.; Золзаяа, Ц.; Тэмүүжин, Ж. УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 80-90.