(1)
Батдулам, Б.; Болормаа, О.; Хахинов, В. В.; Кавахигаши, М. БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 65-79.