(1)
Думаа, М.; Солонго, Т.; Болортуяа, М.; Чүнсриймятав, Г.; Грүнер, М.; Рэгдэл, Д.; Кноелкер, Х.-И. МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 55-64.