(1)
Алтангэрэл, А.; Даваасүрэн, С. ДИНАМИК НӨХЦӨЛД УСАН УУСМАЛААС Cr(VI)-ЫГ БИОСОРБЦЛОХ ПРОЦЕССЫН КИНЕТИКИЙН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 31-41.