(1)
Тогоо, Р.; Тулгаа, Т.; Төрсүх, А.; Рогачевский, О. В.; Совд, М.; Шинэбаяр, Ж. ПРОПАНТ ХӨӨСТ КАМЕРТ БҮРТГЭГДСЭН ХАРИМХАЙ БУС ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛЭЭР ҮҮССЭН ЭЕРЭГ ЦЭНЭГТ БӨӨМИЙГ ЯЛГАН ТАНИХ НЭГЭН БОЛОМЖ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 5-12.