[1]
Х, Ц. 2017. ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ” ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 2 (Aug. 2017), 86–92.