[1]
Б, С. 2017. “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ “ШАРГА АГТ ТАН” ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 2 (Aug. 2017), 65–75. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.853.