[1]
Ц, Д. and А, О. 2017. УУЛЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХӨРСӨН ДЭХ МИКРО ЭЛЕМЕНТИЙН ТАРХАЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 2 (Aug. 2017), 14–23. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.848.