[1]
Д, Б., Н, Ж. and Б, Ц. 2017. ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 2 (Aug. 2017), 4–13. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.847.