[1]
С, Ц., Л, Т. and Д, О. 2017. Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 53, 206 (Jul. 2017), 79–83. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.822.