[1]
Д, Н.-Э. 2017. Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 53, 206 (Jul. 2017), 43–50. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.818.