[1]
Б, М. 2017. Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 221 (May 2017), 110–125. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.758.