[1]
А, Т., Г, А. and Ч, Д. 2017. Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 221 (May 2017), 54–64. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.752.