[1]
Нэргүй, Б. 2016. ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 2 (Dec. 2016), 56–63. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.713.