[1]
Отгонбаатар, Х. 2016. ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 2 (Dec. 2016), 24–30. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.707.