[1]
Эрдэнэчимэг, О. 2016. МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 2 (Dec. 2016), 5–16. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.705.