[1]
Ургамал, М., Энхтуяа, О., Хэрлэнчимэг, Н., Энхжаргал, Э., Бөхчулуун, Ц., Бүрэнбаатар, Г. and Жавхлан, С. 2016. ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 3 (Nov. 2016), 86–94. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.695.