[1]
Нарантуяа, Н., Цогт, З. and Сафронова, И.Н. 2016. ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЯВЦ, ҮР ДҮНГЭЭС. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 3 (Nov. 2016), 47–59. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.689.