[1]
Алтанзул, Х. and Оюунбилэг, Ю. 2016. ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 3 (Nov. 2016), 25–31. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.685.