[1]
Думаа, М., Солонго, Т., Болортуяа, М., Чүнсриймятав, Г., Грүнер, М., Кноелкер, Х.Я. and Рэгдэл, Д. 2016. МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA MAXIM.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 56, 3 (Nov. 2016), 15–24. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.684.